Saturday, 17/11/2018 - 06:06|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Yên Sơn
Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. 28/09/2015   |     |  
Ngày ban hành:
28/09/2015
Ngày hiệu lực:
28/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 12/11/2013   |     |  
Ngày ban hành:
12/11/2013
Ngày hiệu lực:
12/11/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực